Thùng rác Inox

Thùng rác 2 lớp (Thép phun sơn tĩnh điện + Inox)

Mã: LP-2
220,000 
Kích thước: (Ø)225mm x (H)265mm

Thùng rác inox nắp lật A36-H

Mã: A36-H
310,000 
Kích thước: (Ø)250mm x (H)305mm

Thùng rác inox đạp chân 5L, 7L, 8L, 12L, 20L, 30L

Mã: A5-30
170,000 550,000 
Dung tích: 5L, 7L, 8L, 12L, 20L, 30L

Thùng rác inox gạt tàn A35-A

Mã: A35-A
450,000 
Kích thước: (Ø)250mm x (H)610mm

Thùng rác inox gạt tàn A34-A

Mã: A34-A
800,000 
Kích thước: (D)300mm x (R)240mm x (C)610mm

Thùng rác inox gạt tàn A34-B

Mã: A34-B
580,000 
Kích thước: (L)240mm x (W)240mm x (H)610mm

Thùng rác inox gạt tàn A35-B

Mã: A35-B
750,000 
Kích thước: (Ø)300mm x (H)610mm

Thùng rác inox gạt tàn A35-N

Mã: A35-N
1,200,000 
Kích thước: (D)380mm x (H)730mm

Thùng rác inox nắp lật A35-O

Mã: A35-O
550,000 
Kích thước: (Ø)250mm x (H)610mm

Thùng rác inox nắp lật A35-F

Mã: A35-F
750,000 
Kích thước: (Ø)300mm x (H)600mm

Thùng rác inox nắp lật A35-G

Mã: A35-G
1,000,000 
Kích thước: (Ø)380mm x (H)730mm

Thùng rác inox nắp lật A35-P

Mã: A35-P
1,600,000 
Kích thước: (Ø)480mm x (H)830mm

Thùng rác inox đạp chân 5 lít

Mã: A5
170,000 
Kích thước: (Ø)205mm x (H)280mm

Thùng rác inox đạp chân 7 lít

Mã: A7
250,000 
Kích thước: (Ø)205mm x (H)315mm

Thùng rác inox đạp chân 8 lít

Mã: A8
250,000 
Kích thước: (Ø)225mm x (H)330mm

Thùng rác inox đạp chân 12 lít

Mã: A12
280,000 
Kích thước: (Ø)250mm x (H)395mm

Thùng rác inox đạp chân 20 lít

Mã: A20
380,000 
Kích thước: (Ø)285mm x (H)445mm

Thùng rác inox đạp chân 30 lít

Mã: A30
550,000 
Kích thước: (Ø)290mm x (H)630mm

Thùng rác inox nắp lật A34-F

Mã: A34-F
700,000 
Kích thước: (L)240mm x (W)240mm x (H)610mm