Thùng rác gỗ ngoài trời

Thùng rác gỗ ngoài trời A78-C

Mã: A78-C
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác gỗ ngoài trời A78-D

Mã: A78-D
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác gỗ ngoài trời A78-A

Mã: A78-A
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác đơn nắp bập bênh

Mã: TR-01
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác ngoài trời A78-0

Mã: A78-0
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác 2 ngăn ngoài trời A37-Q

Mã: A37-Q
Màu sắc: Xanh - Vàng

Thùng rác đôi 2 ngăn A88-O

Mã: A88-0
Màu sắc: Xanh - Trắng

Thùng rác 2 ngăn A48-0

Mã: A48-0
Màu sắc: Xanh - Đỏ

Thùng rác 3 ngăn A58-0 ngoài trời

Mã: A58-O
Màu sắc: Đỏ - Xanh - Ghi

Thùng rác ngoài trời có mái che, có gạt tàn

Mã: TR-03
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác đôi ngoài trời có mái che

Mã: TR-04
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác trang trí 2 ngăn ngoài trời

Mã: TR-05
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác trang trí 2 ngăn có gạt tàn

Mã: TR-06
Màu sắc: Nâu & Vàng

Thùng rác treo đơn A78-H

Mã: A78-H
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác A78-J

Mã: A78-J
Màu sắc: Đen

Thùng rác A78-S

Mã: A78-S
Màu sắc: Xanh - Vàng

Thùng rác treo đôi bằng thép

Mã: TR-02
Màu sắc: Xanh - Vàng

Thùng rác gỗ ngoài trời A78-F

Mã: A78-F
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác gỗ ngoài trời A78-N

Mã: A78-N
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ

Thùng rác gỗ ngoài trời A78-B

Mã: A78-B
Màu sắc: Đen & Vân Gỗ